021-91302917 شنبه تا پنجشنبه 8 الی 16 استان مرکزی،شهرستان زرندیه، شهرک صنعتی زاویه، خــیابان اقـاقیا،اقاقیا 307

فسفی کا – Phosphi K

Category:
توضیحات

نقش

فسفيت بنا بر دارا بودن يك ملكول اكسيژن كمتر از فسفات با سرعت بيشتري در سراسر اندام هاي گياهي در هر دو جهت بالا و پايين حركت مي كند و به آن اصطلاحا آپوسيمپلاست مي گويند. لذا اين تركيب خاصيت پيشگيري كننده، ايمن سازي و درمان قارچهای گروه  اَاَمیست ها را دارد.

­ فسفيت در افزايش سطح فعاليت فتوسيستم II فتوسنتز گياهي، تنظيم توليد پروتئين ها، افزايش غلظت آنتوسيانين، افزايش متابوليسم قند، تغييرات شيميايي هورمون هاي رشد گياهي نقش بسزايي دارد.

قارچ های خانواده Oomycete ،Pseudoperonospora  ماتند ،Phytophthora ،Peronospora ،Bremia ،Alternaria  ، Pythium و باكتري Pseudomonas و Erwinia توسط کینگ قابل كنترل مي باشند.

پتاسيم فراوان ترين كاتيون موجود در سيتوپلاسم است كه در سلولهاي گياهي نقش تنظيم pH در محدوده 7 تا 8 را بر عهده دارد. اين بهترين دامنه pH براي فعاليت اكثر آنزيمهاي گياهي است. پتاسيم بار الكتريكي لازم را جهت توليد ATP را در گياه تامين نموده و نقش مهمي در نقل و انتقال آب و مواد غذايي در آوند آبكش ايفا مي كند.

معرفی و ویژگی

­ فسفی کا نسل جديد فرمولاسيون دو منظوره کود-سم با فرمول شيميايي K2HPO3 است كه به صورت محلول بسیارغلیظ فسفیت پتاسیم  بادرصد بالاتوليد شده است.

­ فسفی کا قابليت كنترل عوامل بيماريزاي قارچي سفيدك كركي (دروغين)، بوته ميري جاليز، لكه موجي؛ پوسيدگي سياه، مرگ گياهچه، گموز، شانكر ساقه و طوقه و بيماري باكتريايي آتشك درختان ميوه را دارد.

هدف

قارچ های خانواده Oomycete ،Pseudoperonospora  ماتند ،Phytophthora ،Peronospora ،Bremia ،Alternaria  ، Pythium و باكتري Pseudomonas و Erwinia توسط کینگ قابل كنترل مي باشند.

 

 

قابلیت ها و خصوصیات بارز

بهترین گزینه برای محلول پاشی  برگی ومصرف آبکود برای پیشگیری  وکنترل بیماری های قارچی خاکزی

جایگزین قدرتمند قارچکش های با دوره کارنس بالا

هیچ عامل بیماری زایی به آن مقاوم نمی باشد.

محرک رشد ریشه برای کشت های بهاره در ابتدای دوره کشت و اثربخش تر کردن جذب و انتقال ازت به گیاه

افزایش مقاومت طبیعی گیاه در برابر بیماری های قارچی ایجاد شده در شرایط رطوبت بالا (مثلا سفیدک دروغی ،گموز، پوسیدگی ریشه و طوقه و….)

افزایش مقاومت طبیعی گیاه به بیماریهای باکتریایی (مثلا اروینیا، سودوموناس و….)

کاهش و کنترل هزینه های مبارزه با بیماریها

افزایش عملکرد و کیفیت  در تولید محصولات کشاورزی

قابل استفاده از ابتدا تا انتهای فصل برای تمامی محصولات کشاورزی با کاربرد محلولپاشی برگی و کودآبیاری(طیف مصرف گسترده)

ملاحظات

با  سموم دیکوفول،دی­متوات،د­ینوکاپ،روغن های معدنی وترکیبات مسی،غنی از کلسیم،گوگرد واسید هیومیک قابل استفاده نمی باشد.

 

ترکیبات

فسفر(P2O5) 50 درصد به فرم فسفیت وزنی- حجمی

پتاسیم(K2O) 50 درصد وزنی- حجمی

محلول مایع  بی رنگ و بی بو کاملا محلول در آب