021-91302917 شنبه تا پنجشنبه 8 الی 16 استان مرکزی،شهرستان زرندیه، شهرک صنعتی زاویه، خــیابان اقـاقیا،اقاقیا 307

سولجر – Solider

Category:
توضیحات

نقش

فسفيت بنا بر دارا بودن يك ملكول اكسيژن كمتر از فسفات با سرعت بيشتري در سراسر اندام هاي گياهي در هر دو جهت بالا و پايين حركت مي كند و به آن اصطلاحا آپوسيمپلاست مي گويند. لذا اين تركيب خاصيت پيشگيري كننده، ايمن سازي و درمان دارد.

­ فسفيت در افزايش سطح فعاليت فتوسيستم II فتوسنتز گياهي، تنظيم توليد پروتئين ها، افزايش غلظت آنتوسيانين، افزايش متابوليسم قند، تغييرات شيميايي هورمون هاي رشد گياهي نقش بسزايي دارد.

قارچ های خانواده Oomycete ،Pseudoperonospora  ماتند ،Phytophthora ،Peronospora ،Bremia ،Alternaria  ، Pythium و باكتري Pseudomonas و Erwinia توسط کینگ قابل كنترل مي باشند.

پتاسيم فراوان ترين كاتيون موجود در سيتوپلاسم است كه در سلولهاي گياهي نقش تنظيم pH در محدوده 7 تا 8 را بر عهده دارد. اين بهترين دامنه pH براي فعاليت اكثر آنزيمهاي گياهي است. پتاسيم بار الكتريكي لازم را جهت توليد ATP را در گياه تامين نموده و نقش مهمي در نقل و انتقال آب و مواد غذايي در آوند آبكش ايفا مي كند.

.سیلیسیم در گیاهان موجب افزایش خصوصیات کیفی و بهبود عملکرد و مقاومت گیاهان در برابر تنش های زیستی مانند آفات وبیماری ها و غیر زیستی مانند سرما ، خشکی ، دمای بالا و پایین ، شوری و سمیت ناشی از تجمع فلزات سنگین مانند آلومنیوم ، کادمیوم ، آرسنیک و منگنز و نیز تابش شدید اشعه ی خورشید می شود.

معرفی و ویژگی

­ ایکس گرین سولجر نسل جديد فرمولاسيون دو منظوره کود-سم با فرمول شيميايي K2HPO3 است كه به صورت محلول بسیارغلیظ فسفیت  سیلیسیم با مقادیر فراوانی از عنصر پتاسیم  ترکیب شده است.

­ ایکس گرین سولجر قابليت كنترل عوامل بيماريزاي قارچي سفيدك كركي (دروغين)، بوته ميري جاليز، لكه موجي؛ پوسيدگي سياه، مرگ گياهچه، گموز، شانكر ساقه و طوقه و بيماري باكتريايي را داشته و مقاومت گیاهان بویژه غلات را در برابر حمله کرم ساقه خوار افزایش می دهد.

هدف

مصرف سولجر باعث زود رسی محصول،

 زبر وخشبی کردن بافت ماشوره ای گیاهان،حفظ راست قامتی وکنترل خوابیدگی(ورس) وسفتی محصول حفظ فرم اولیه میوه،کاهش ضدمه و ضایعات هنگام جابجایی و برداشت می شود

سولجر برای؛غلات،سبزیجات ومحصولات با بافت نرم وحساس مانند هسته دارها وتوت فرنگی وگوجه فرنگی فلفل پیاز سیر و میوه های هسته دار و دانه دار در بهبود کیفیت وکمیت محصول موثر می باشد.

خصوصیات بارز و قابلیت ها

کاهش و کنترل هزینه های مبارزه با بیماریها و آفات

افزایش مقاومت مکانیکی دیواره سلولی

هم افزایی عناصر که موجب بهبود جذب و انتقال سریعتر درون بافت گیاه می شود.

فسفر با بالاترین قابلیت تحرک از ریشه به برگ و بلعکس همراه با پتاسیم

افزایش استحکام ساقه در برابر خوابیدگی و تنظیم فشار اسمزی در شرایط تنش خشکی

افزایش عملکرد و کیفیت در تولید محصولات کشاورزی

ترکیبات

فسفر.پتاسیم.سیلیسیم

محلول مایع بی رنگ و کاملا محلول در آب

ملاحظات عمومی:

با  سموم دیکوفول،دی­متوات،د­ینوکاپ،روغن های معدنی وترکیبات مسی،غنی از کلسیم،گوگرد واسید هیومیک قابل استفاده نمی باشد.